Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr I/15/2010 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych.


Uchwała Nr I/15/2010

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 02 grudnia 2010 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu

Państwa niżej wymienione nieruchomości gruntowe:

1. Działka nr 335 o pow. 0,17 ha obręb ewidencyjnym Kozielice

2. Działka nr 252 o pow. 0,05 ha obręb ewidencyjnym Kozielice

3. Działka nr 84 o pow. 0,04 ha obręb ewidencyjny Załęże

4.Działka nr 85 o pow. 0,07 ha obręb ewidencyjny Załęże

5. Działka nr 43 o pow. 0,0587 ha obręb ewidencyjny Siemczyn

6. Działka nr 7/7 o pow. 0,1677 ha obręb ewidencyjny Siemczyn

7. Działka nr 78 o pow. 0,0351 ha obręb Łozice

8. Działka nr 552/25 o pow. 34,3675 ha obręb Mielno Pyrzyckie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U z a s a d n i e n i e:

Gmina wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowe , ponieważ od 2011 roku zmieni się ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w związku z czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła przekazywać nieruchomości dla gmin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 08-12-2010 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2010 12:30