Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr I/14/2010 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino".


UCHWAŁA NR I/14/2010

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice,

pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474; Nr 106 poz,675; Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 08-12-2010 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2010 12:33