Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr I/12/2010 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.


UCHWAŁA NR I/12/10

Rady Gminy w Kozielicach

Z dnia 02 grudnia 2010 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 93 649,00 zł w:

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

12 649,00

92601

Obiekty sportowe

12 649,00

4270

Zakup usług remontowych

12 649,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

81 000,00

90095

Pozostała działalność

81 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

81 000,00

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 704,00 zł w:

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 704,00

80101

Szkoły podstawowe

2 704,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 704,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 96 353,00 zł w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

600

TRANSPORT I DROGI

28 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

28 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25 649,00

75095

Pozostała działalność

25 649,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 649,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

35 000,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

30 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 704,00

80101

Szkoły podstawowe

1 210,00

4270

Zakup usług remontowych

1 210,00

80110

Gimnazja

1 494,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

729,00

4270

Zakup usług remontowych

765,00

852

POMOC SPOŁECZNA

3 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

§ 4

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 704 z tytułu wpływu dla szkoły.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 93 649,00 w rozdziale 90095 - 81 000,00 zł,

w rozdziale 92601- 12 649,00 zł kwota ta dotyczy środków sołeckich Mielno, zmiana przedsięwzięcia.

Natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 353,00 zł na:

- drogi publiczne gminne 28 000,00 zł (dokumentacja 13 000,00 zł, odśnieżanie 15 000,00 zł).

- cmentarze 2 000,00 zł,

- zakup kalendarzy 3 000,00 zł,

- plac zabaw w Mielnie 12 649,00 zł

- plany odnowy wsi, rozliczenie z firmą piszącą wnioski 10 000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe 30 000,00 zł, ( dotyczy rozlewiska Mielno).

- ochotnicze straże pożarne 5 000,00 zł

- oświata i wychowanie 2 704,00 zł,

- usługi opiekuńcze 3 000,00 zł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 08-12-2010 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2010 12:35