Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/234/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


Uchwała Nr XXVIII/234/2006

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 23 lutego 2006 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 177 poz.1725, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806) oraz art. 24 ust.1,5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zmiany z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087 )

Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się taryfy za pobór 1m3 wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w

wysokości:

- 2,16 zł. brutto/m3 pobranej wody

2.Zatwierdza się stałą opłatę abonamentową za rozliczanie w wysokości:

- 3,47 zł. brutto miesięcznie za jeden punkt rozliczeniowy

3. Zatwierdza się opłatę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w

wysokości:

- 2,96 zł. brutto /m3 odprowadzonych ścieków.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XX/160/05 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 lutego 2005r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2006 r. i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 17-03-2006 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2006 11:36