Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVI/215/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.


Uchwała Nr XXVI/215/05

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie : sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ''a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( D.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. Z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203 ) w związku z art. 37 ust.1; art. 40, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość zabudowaną , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 443 o pow. 0,03 ha położone w obrębie geodezyjnym Tetyń.

§ 2.

Do przetargu mogą przystąpić tylko właściciele przyległej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 444, położona w obrębie Tetyń.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2006 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2006 12:00