Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVI/216/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.


UCHWAŁA Nr XXVI/216/05

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie: określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203) w związku z art. 34 ust.6 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży mieszkań komunalnych:

1.Lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu na czas nieoznaczony podlegają

sprzedaży na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym.

2. Wolne lokale mieszkalne ,podlegają sprzedaży w drodze przetargu.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy dokonywana będzie za cenę ustaloną

przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego z tym, że:

a/ w przypadku wniesienia przez nabywcę jednorazowej wpłaty przed podpisaniem aktu

notarialnego udzielona zostanie bonifikata w wysokości 80 % wartości szacunkowej

określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

4. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z lokalem podlegają sprzedaży

przynależne do niego pomieszczenia i budynki gospodarcze.

5. W przypadku sprzedaży za cenę równą wartości lokalu mieszkalnego określonej

przez biegłego rzeczoznawcę , na wniosek nabywcy cena sprzedaży może być

rozłożona na raty, płatne przez okres 5 lat.

6. Pierwsza rata należności nie może być niższa niż 10% wartości wyceny i podlega

zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

7. Rozłożona na raty niespłacona część ceny oprocentowana będzie w wysokości 5% w

skali roku.

§ 2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone pomiędzy sprzedającym a nabywcą

w protokóle uzgodnień.

§ 3. Nabywca ponosi koszty związane z nabyciem lokalu mieszkalnego / koszty wyceny,

koszty notarialne i sądowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2006 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2006 12:01