Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVI/222/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.


UCHWAŁA NR XXVI/222/05

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na podstawie art. 98a, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; nr 281 poz. 2782) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203) ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

  2. Stawka procentowa opłaty o której mowa w ust. 1 wynosi 20 % różnicy wartości podzielonej nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2006 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2006 12:06