Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVII/227/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2006.


UCHWAŁA NR XXVII/227/05

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 ,Nr 142,poz.1591,zmiany z 2002r.dz.U.Nr 23,poz.220, Dz. U. Nr 62,poz.558,Dz.U.Nr 113,poz.984, z 2003r. Dz. U. Nr 214,poz.1806, Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203) Rada Gminy uchwala się co następuję:

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Kozielicach na rok 2006

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy Rady Gminy wynikających z bieżącej działalności Wójta, Rady Gminy, Komisji Stałych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRACY

RADY GMINY w KOZIELICACH

NA ROK 2006

LUTY

1. Sprawozdanie z wykonania planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za rok 2006

2. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2006

MARZEC

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005

2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

MAJ

1. Część uroczysta - „Dzień Samorządowca”

2. Współpraca Gminy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rolnictwa.

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006

2. Przygotowanie Zespołu Szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007

PAŹDZIERNIK

1.Projekry uchwał podatkowych

2. Założenia do projektu budżetu na rok 2007

LISTOPAD

1. Podjecie uchwał podatkowych.

2. Założenia do budżetu gminy na rok 2006.

GRUDZIEŃ

1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007

2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2007

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-01-2006 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2006 12:26