Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zrządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.


Zarządzenie Nr 46/2005

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 06.12.2005r.

w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu,

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1055; Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 39 ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603;Nr 281, poz. 2782) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłosić rokowania na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości zabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 415 o pow. 0,21 ha położona w obrębie Tetyń.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Treść ogłoszenia o rokowaniach oraz regulamin rokowań podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 46

z dnia 06.12.2005r.

Wójta Gminy Kozielice

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy w Kozielicach ogłasza rokowania na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej w wysokości 1/4 części - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 415 o powierzchni 0,21 ha położona w obrębie geodezyjnym TETYŃ.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystej nr KW 66350.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice nieruchomość przeznaczona jest na cel - brak

W sprawie sprzedaży nieruchomości przeprowadzone zostały dwa przetargi, które odbyły się w dniach 17.10.2005r. i 05.12.2005r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000 zł

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Kozielice nr 07 10204867 0000 1502 0007 9996 PKO BP O/Pyrzyce zaliczki w wysokości 1.000 zł. w terminie do dnia 09.01.2006 roku z dopiskiem "zaliczka Tetyń dz.nr 415"

Rokowania odbędą się w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. nr 13 w dniu 11 stycznia 2006 roku o godz. 11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-12-2005 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2005 09:56