Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/131/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat


Uchwała Nr XX/131/20

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 3 września 2020 roku

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla części działki nr 552/24, o pow. 0,415 ha w obrębie Mielno, Gmina Kozielice, będącej własnością Gminy Kozielice.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 10 lat dla części działki, o której mowa w § 1, na rzecz dzierżawcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Pan Mirosław Rabiega w dniu 17.06.2020 roku złożył wniosek z prośbą o wydzierżawienie nieruchomości na 10 lat działki nr: 552/24.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z kolei w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może zwolnić z obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, ponieważ umowa dzierżawy ma być zawarta na okres 10 lat, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 10-09-2020 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 03-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2020 11:55