Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 95.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ?zastrzeżone? oraz wprowadzenia "Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Kozielicach


Zarządzenie Nr 95.2020

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz wprowadzenia "Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

Na podstawie art. 48 ust. 1, 2, 9 i art. 52 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 5, 9, 25 i 26 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 159, poz. 948) zarządza się , co następuje:

§1.1. Wyznaczam w Urzędzie Gminy w Kozielicach Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK) zlokalizowane na stanowisku do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" przy ich wytwarzaniu i przetwarzaniu.

2. Wytwarzanie i przetwarzanie dokumentów w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych, oznaczonych klauzulą, "zastrzeżone" może się odbywać tylko na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym.

3. Udzielam akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Kozielicach, przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” na okres 5 lat.

§2. Użytkownicy BSK Urzędu Gminy w Kozielicach powinni posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, lub upoważnienie Wójta Gminy Kozielice uprawniające

do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".

§3. Użytkownicy systemu przed uzyskaniem faktycznego dostępu do Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego Urzędu Gminy w Kozielicach występują z wnioskiem o przydzielenie konta. Dopiero po wygenerowaniu początkowego hasła dostępu uzyskują formalne uprawnienia określone w "Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" mogą rozpocząć pracę na BSK.

§4. Uprawnieni użytkownicy BSK przed rozpoczęciem pracy w systemie są zobowiązani odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zapoznać się z procedurami bezpiecznej eksploatacji. Szkolenia w tym zakresie organizowane są przez pracownika do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§5. W czasie prac personelu technicznego lub sprzątającego zabroniona jest praca na

stanowisku komputerowym, a dokumenty niejawne należy zabezpieczyć.

§6.1. W związku z wyznaczeniem Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego wprowadza się do stosowania następujące dokumenty:

1) "Dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej

przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Kozielicach stanowiąca załącznik Nr 1, zawierającą:

- ,,Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu”,

- ,,Procedury Bezpiecznej Eksploatacji”.

2) Wykaz użytkowników Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, stanowiący załącznik

Nr 2.

2. Załącznik nr 1 i 2 stanowi informację niejawną i nie podlega publikacji.

§7. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kozielice.

§8. Traci moc zarządzenie Nr 72.2012 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kozielice”.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 01-12-2020 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 24-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2020 14:07