Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XXII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 18 listopada 2020 r.

 

PROTOKÓŁ Nr 22

 

Z Obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy . Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach z dnia 18 listopada 2020 roku Sesja odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

obecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

 

 

obecni

13

wszyscy

15

procent

86,67 %

Kworum zostało osiągnięte

 PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

2.1. dyskusja

2.2. przyjęcie porządku obrad

 

3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat

3.1. dyskusja

3.2. podjęcie uchwały

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice

4.1. dyskusja

4.2. podjęcie uchwały

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020.

5.1. dyskusja

5.2. podjęcie uchwały

6. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

6.1. dyskusja

6.2. podjęcie uchwały

7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Obrady XXII Sesji Rady Gminy w Kozielicach otworzył przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Karpiński. Stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, gdyż w obradach uczestniczy 13 radnych na stan ustawowego składu rady gminy 15 radnych . Poinformował, że obrady zostały zwołane na wniosek Wójta. Nieobecni :Ewelina Michalczyk, Dariusz Zybała.

2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XXII Sesji rady Gminy i otworzył dyskusję.

2.1. dyskusja

Głos zabrali:

Robert Sójka - widzę, że plan sesji uległ zmianie.

Wójt Gminy - tak radny, została ujęta uchwała w sprawie dotacji, ponieważ regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zwróciła uwagę na zapisy w poprzedniej uchwale, więc dzisiaj podejmujemy poprawioną

2.2. przyjęcie porządku obrad

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem porządku obrad XXII Sesji głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

głosowanie

przyjęcie porządku obrad

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

18 listopada 2020 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusje. 3.1. dyskusja

Wójt Gminy udzielił informacji w powyższej sprawie. Głosów w dyskusji nie było. 3.2. podjęcie uchwały

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęcie uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie

 

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

18 listopada 2020 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusje. 4.1. dyskusja

Wójt Gminy udzielił informacji w powyższej sprawie. Głosów w dyskusji nie było. 4.2. podjęcie uchwały

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęcie uchwały głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 1 radny, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta większością głosów „za”

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

18 listopada 2020 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

92.31 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

1

7.69 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

PRZECIW

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusje. 5.1. dyskusja

Wójt Gminy udzielił informacji w powyższej sprawie. Głosów w dyskusji nie było. 5.2. podjęcie uchwały

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęcie uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

18 listopada 2020 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

6. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusje. 6.1. dyskusja

Wójt Gminy udzielił informacji w powyższej sprawie. Głosów w dyskusji nie było.

6.2. podjęcie uchwały

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęcie uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

18 listopada 2020 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

 

Protokółowała; Przewodniczący Rady Gminy M.Strankowska Leszek Karpiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 03-12-2020 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 18-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 03-12-2020 14:05