Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/144/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do udzielania tych ulg


Uchwała Nr XXIII/144/20
Rady Gminy Kozielice

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do udzielania tych ulg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/290/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawieokreślania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 23 lipca 2014 r., poz. 3102) § 15 otrzymuje brzmienie: „Uchwała traci moc dnia 31 grudnia 2023 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Karpiński

Id: A3BD750D-2370-48C5-8263-2B60E4F9FB21. Podpisany

Strona 1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 13-01-2021 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 10-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2021 10:42