Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 111.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych


Zarządzenie Nr 111.2020

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517) oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2247), zarządzam co następuje:

§1. W celu właściwej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i ochroną danych osobowych polecam przeprowadzić w dniach od 28.12.2020 r. do 26.02.2021 r., audyt bezpieczeństwa na stanowiskach realizujących zadania publiczne w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

§2. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych przeprowadzą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Kozielicach realizujący zadania na stanowiskach:

1)Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

2)Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

2. Audyt dotyczy realizacji zadań w 2020 r. i przeprowadzony zostanie w formie „Ankiety dotyczącej działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.1 Przeprowadzający czynności audytowe otrzymają stosowne upoważnienia od zarządzającego wykonie audytu.

2. Udzielone upoważnienia ważne są przez okres trwania audytu.

§4. Na potrzeby audytu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Wójt Gminy zapewnia:

1)obecność administratora systemu informatycznego w trakcie trwania audytu;

2)dostęp do pomieszczeń (stanowisk), komputerów, urządzeń oraz systemów informatycznych, które objęte zostaną audytem.

§5. Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 13-01-2021 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 21-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2021 13:50