Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku uchylająca uchwałę nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice


Uchwała Nr XXV/158/2021

Rady Gminy Kozielice

z dnia 04 lutego 2021 roku

uchylająca uchwałę nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
[t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami] Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXV/158/2021 RADY GMINY KOZIELICE
Z DNIA 04 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
[t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami] podejmowanie uchwał dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do właściwości rady gminy.

W dniu 26 stycznia 2021 r. wpłynęły uwagi do uchwały nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. przekazane za pismem znak P-1.4131.41.2021.KN z dnia 25 stycznia 2021 r. Wykazane w opinii Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nieścisłości stanowią błędy techniczne powstałe przy formatowaniu całości uchwały dla potrzeb przygotowania pełnej dokumentacji planistycznej.

Mając na względzie ewentualne niedomówienia bądź nadinterpretację ustaleń planu ze strony organów administracji architektoniczno-budowlanej zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia ww. planu miejscowego przyjętego uchwałą nr XXIV/152/20. Pozwoli to na wyeliminowanie błędów kosmetycznych, o których mowa w przesłanej opinii Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej. Aktualnie podjęta w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwała nr XXIV/152/20 nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego a tym samym nie weszła w życie. Stąd też do dnia wejścia w życie planu nie stanowi jeszcze aktu prawa miejscowego i nie można mówić tutaj o zmianie aktu prawa miejscowego w myśl art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Także w tym przypadku regulacja prawna wynikająca z tegoż art. 27 ustawy nie zostanie naruszona. Ponadto co istotne, dla obszaru planu przeprowadzono pełną procedurę planistyczną z jednoczesnym zachowaniem wszystkich wymogów ustawowych.

W związku z powyższym Wójt wnosi o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 18-02-2021 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 04-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2021 08:51