Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta


Uchwała Nr XLIII/337/22

Rady Gminy Kozielice

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za   bezzasadną skargę Pani ANNY WOűNICKIEJ wniesioną do Urzędu Gminy Kozielice w dniu 02 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 02 grudnia 2022 roku, Pani Anna Woźnicka złożyła w Urzędzie Gminy Kozielice skargę na Wójta Gminy Kozielice, w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pismo zostało skierowane do prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.

Komisja na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2022 roku zapoznała się z następującymi dokumentami:

- skargą Pani Anny Woźnickiej z dnia 02 grudnia 2022 roku złożoną na Wójta Gminy, w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- korespondencją Urzędu Gminy w Kozielicach kierowaną do Pani Anny Woźnickiej,

- postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 03 listopada 2022r. sygn. akt II SAB/Sz259/22, którym to sąd odrzucił skargę Pani Anny Woźnickiej na bezczynność Wójta Gminy Kozielice w przedmiocie udostępnienia danych przestrzennych.

Komisja po zapoznaniu się z powyższymi materiałami stwierdza, że skarga Pani Anny Woźnickiej jest bezzasadna.

Należy nadmienić, że zbiory zagospodarowania przestrzennego udostępniane są poprzez usługę pobierania ATOM dostępna pod adresem: https://mzpzp.igeomap.pl/atom/, jednym z popularnych programów do wykorzystania tej usługi jest min. aplikacja GUDIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMaplite/atomExplorer/ umożliwiająca wczytanie usługi i pobranie danych. Dostęp do zbioru danych przestrzennych miejscowych planów zapewniony jest poprzez wskazaną w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych usługę pobierania dla zbioru „Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponadto w warstwie ms: AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP znajdują się treści pozwalające na uzyskanie pełnej informacji o poszczególnych APP, w tym bezpośrednio treść dokumentu GML APP, należy nadmienić, że art. 9.13) ustawy o IIP z dnia 4 marca 2010r. stanowi: ”pobierania, umożliwiające poobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do zbiorów” co ma zastosowanie w przypadku wskazanych obiektów „app: RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego” oraz „app:DokumentFormalny (dokument uchwalający)”, które nie mają reprezentacji przestrzennej i nie mogą być udostępniane wprost poprzez usługę pobierania. Pełny zbiór APP jest udostępniony na portalu mapowym: https:/Kozielice.e-mapa-net/pod pozycją „Wykaz MPZP”

Po przeanalizowaniu wszystkich faktów i zgodnie z art.239 Kodeksu Postępowania Administracyjnego komisja wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie na obradach najbliższej sesji uchwały jako bezzasadna. Organem właściwym ,według art.229 pkt 1 -Kodeksu Postępowania Administracyjnego do rozpatrzenia skargi, na Wójta Gminy jest Rada Gminy, która wyraża swoją wolę w formie uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Pouczenie: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 k.p.a.)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 29-01-2023 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 29-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2023 12:57