Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy oraz zwrotu kosztów przejazdu.


UCHWAŁA Nr XIX/144/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 lutego 2009 roku

 

W sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy, oraz zwrotu kosztów przejazdu.

 

 

 

Na podstawie art.37b ust. 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Ustala się dietę dla sołtysów w wysokości 100 za udział w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy

 

 

§ 2. Podstawę wypłaty diety stanowi podpis na liście obecności.

 

§ 3. W przypadku odbycia podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy ,Przewodniczącemu Rady Sołeckiej ,Członkowi Rady Sołeckiej ,Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu określonych na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

 

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/175/05 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 kwietnia 2005roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-03-2009 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 17-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 09:53