Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/150/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wystąpienia Gminy Kozielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.


Uchwała Nr XX/150/09

Rady Gminy Kozielice

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie wystąpienia Gminy Kozielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 27, poz. 580; z 2005 r. Nr 70, poz. 1508), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie.

Gmina Kozielice była jednym z członków - założycieli Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i funkcjonowała w nim od 2001 r. (uchwała nr XXI/221/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2001 r.). W ramach związku przeprowadzono wiele przedsięwzięć, jednak dalszy w nim udział ze względu na brak efektywności jest niecelowy.

Zgodnie ze statutem związku jego członek może wystąpić ze ZGZJM z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, a wolę wystąpienia ze związku wyraża się uchwała rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 10:05