Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/156/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009.


Uchwała Nr XXI/156/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 maja 2009 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami.) Rada Gminy uchwala:

§ 1

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 O KWOTĘ 156 000 ZŁ

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 155 000 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0320 podatek rolny o kwotę 65 000 zł

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 90 000 zł

$ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 90 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 1 000 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 1 000 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 1 000 zł

§ 2

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 O KWOTĘ 156 000

Dział 600 TRANSPORT I DROGI o kwot 120 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120 000 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 2 000 zł

rozdział 010009 spółki wodne o kwotę 2 000 zł

§ 4300 zakup usług o kwotę 2 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 26 000 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 26 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 500 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 6 000 zł

rozdział 92695 pozostała działalność o kwotę 6 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 2 000 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 2 000 zł

$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie:

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 156 000 zł tytułem :

- uzyskanych zaległości podatkowych 65 000 zł,

- darowizny dla sołectwa Trzebórz, 1000 zł

- opłaty eksploatacyjnej 90 000 zł

Po stronie wydatków budżetowych zwiększa się na:

- zadanie inwestycyjne przebudowa dróg 120 000 zł,

- wydatki związane z pracownikami publicznymi 10 000 zł,

- spółki wodne 2 000 zł,

- na zakup sprzętu dla sportowców 3 000 zł,

- wydatki sołectwa Trzebórz 1 000 zł,

- zakup paliwa dla sołectw 15 000 zł,

- ochotnicze straże pożarne 2 000 zł

-  zakup stroi sportowych dla Skrzata 3000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 23-07-2009 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2009 12:46