Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Tetyń.


GN-7627-W/T-4/09 Kozielice, 17.09.2009 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Kozielice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Tetyń” składającego się z 22 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną” położonych na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntu: obręb Trzebórz; 382, 381, 44, 41, 37, 396/1, 386, 388; obręb Mielno Pyrzyckie: 320, 350, 358/1, 339, 341, 346 ; obręb Tetyń : 109, 82, 115/3, 66/1, 112/2, 57, 133 na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 działającego w imieniu Inwestora: Wiatromill sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a.

Inwestor: Wiatromill Sp. z o.o.

ul. Abrahama 1a

80-307 Gdańsk

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że z danymi dotyczącymi wniosku Inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 12 w godz. 700 - 1500 oraz że można składać uwagi i wnioski dotyczące stanowiska w sprawie jak wyżej od dnia 18.09.2009 do dnia 08.10.2009r.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:    Wójt Gminy Kozielice

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy mgr Edward Kiciński

w Kozielicach

- na stronie internetowej www.bip.kozielice.pl

- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 21-09-2009 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2009 08:00