Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


GN-7627-3/W/K/09 Kozielice , dnia 20.08.2009r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz.12270, zawiadamiam strony postępowania, że na podstawie art. 63ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) , § 3 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z póź.zm.) w 18 sierpnia 2009r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni wiatrowych Kozielice składających się z dziewiętnastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonych na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 1, 2, 3, 4, 9, 10, 17, 21, 30, 74, 148, 561/1, 50/1, 595, 588/1, 592, 512/2 obręb Kozielice, gmina Kozielice, powiat pyrzycki.

Z treścią postanowienia zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kozielicach , Kozielice 73- pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozielice : www.bip.kozielice.pl ,

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz przesłane Sołtysowi Sołectwa Kozielice celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Kozielice

mgr Edward Kiciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 23-09-2009 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 23-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2009 08:52