Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji.


GN-7627-3/W/K/09 Kozielice dnia, 30.09.2009r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji

Na podstawie art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zawiadamiam strony postępowania, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :„Budowa elektrowni wiatrowych Kozielice składających się z 19 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowane na działkach nr: 1; 2; 3; 4; 9; 10; 17; 21; 30; 74; 148; 561/1; 507/1; 595; 588/1; 592; 512/2 w obrębie Kozielice, gmina Kozielice, powiat pyrzycki.

W związku z powyższym można się zapoznać z materiałami dowodowymi oraz wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach pok. Nr 12 w godzinach od 700- 1500 , tel. 91 -5611141 w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa , zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wójt Gminy Kozielice

Edward Kiciński

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

w Kozielicach

- na stronie internetowej www.bip.kozielice.pl

- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 30-09-2009 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 30-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2009 13:22