Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/159/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009.


Uchwała Nr XXIII/159/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 10 września 2009 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 O KWOTĘ 27 392 ZŁ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2 500 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 2 500 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 2 500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 1 920 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 920 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 1 920 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO o kwotę 500 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 500 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 21 472 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 21 472 zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane o kwotę 21 472 zł

z innych źródeł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 1 000 zł

rozdział 92695 pozostała działalność o kwotę 1 000 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 1 000 zł

§ 2

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 O KWOTĘ 27 392 ZŁ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2 500 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 2 500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 1 920 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 920 zł

$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 920 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 21 472 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 21 472 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 21 472 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO o kwotę 500 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 1 000 zł

rozdział 92695 pozostała działalność o kwotę 1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie:

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 27 392 zł tytułem :

- darowizny 5 920 zł

w tym:

dla sołectwa Trzebórz 1 000 zł

dla sołectwa Załęże 1 000 zł

dla sołectwa Maruszewo 500 zł

Dla WDK Kozielice 500 zł

Dla Skrzata 1000 zł

Dla OSP Kozielice ( młodzieżówka Kobiet) 1 850 zł

Dla OSP Tetyń 70 zł

Oraz 21 472 zł środki do sieci wodociągowej Kozielice

Po stronie wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 27 392 zł na:

- na wydatki Skrzata 1 000 zł,

- wydatki sołectw 2 500 zł,

- ochotnicze straże pożarne 1 920 zł

- WDK Kozielice 500 zł

- sieć wodociągowa 21 472 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 01-10-2009 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 01-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2009 10:17