Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowych Rokity składających się z 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".


GN-7627-5/W/R/2/09 Kozielice dnia, 09.11.2009r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam , że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą :„Budowa elektrowni wiatrowych Rokity składających się z 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowane na działkach nr 130, 141 w obrębie Rokity gmina Kozielice.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .

Postępowanie prowadzone jest na wniosek DOMREL Biura Usług Inwestycyjnych Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 działającego w imieniu Inwestora Wiatromill Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a

Wobec powyższego informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice 73, pokój nr 12 , w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10 listopada 2009r. do dnia 30 listopada 2009r.w godzinach urzędowania , od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

Wójt Gminy Kozielice

mgr Edward Kiciński

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

w Kozielicach

- na stronie internetowej www.bip.kozielice.pl

- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 10-11-2009 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 07:48