Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/220/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego.


 

Uchwała Nr XXXII/220/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

 

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230 ) w związku z art.37 ust.1; art.40, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603; Nr 281,poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087; Nr 169,poz.1420; Nr 175,poz.1459; z 2006r.Nr 64, poz. 456; Nr 104,poz.708; Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369; Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 42, poz. 335 i 340; Nr 161, poz. 1279 i 1281; Nr 206, poz. 1590 z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 47, poz. 278) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość

niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 229/4 o pow.

0,3382 ha , położona w obrębie geodezyjnym Tetyń, dla której w Sądzie Rejonowym w

Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest

księga wieczysta nr SZ2T/00026752/4 .

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                      Jacek Ogrodziński

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Działka nr 229/4 położona jest przy byłej szkole, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka znajduje się w strefie mieszkalno-usługowej.

Na nabycie przedmiotowej działki wpłynął wniosek. Sprzedaż nieruchomości pozwoli uzyskać wpływ do budżetu gminy, który umożliwi częściowe pokrycie wydatków budżetowych planowanych w bieżącym roku w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 11:58