Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/218/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na realizację zadania "Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce".


Uchwała Nr XXXII/218/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na realizację zadania „Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice - Łozice, Kozielice - Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami,), oraz art. 89 ust 1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy)

wyprzedzający finansowanie zadania „ Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice - Łozice, Kozielice - Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce” w ramach działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 2

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2011-2012, z dochodów własnych gminy Kozielice.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2010 12:04