Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/231/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce.


UCHWAŁA XXXIV/231/10

RADY GMINY

W KOZIELICACH

z dnia 10 listopada 2010 roku

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice - Łozice, Kozielice - Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami,), oraz art. 89 ust 1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zaciągnąć pożyczkę w wysokości 496 344,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery dwa złote.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącą wkład własny na finansowanie zadania „ Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice - Łozice, Kozielice - Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce”

§ 2

1. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi do 30 grudnia 2012r, z dochodów własnych

budżetu gminy.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 18-11-2010 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 11:34