Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR I/2/2010

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 02 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z 2009 r.z poź.zm.),

Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Kozielice Panu Edwardowi Kicińskiemu w następującej wysokości : 9982,50 zł w tym:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.170, zł,

2) dodatek funkcyjny - 1.705, zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 30,16% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie - 2.073,50 zł,

4) dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego - 1.034, zł,

  1. ponadto Wójtowi przysługują nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVII//192/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 08-12-2010 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2010 12:49