Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice 2022-11-25 12:19 W toku
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłam do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice 2022-11-03 11:41 Po terminie składania ofert
Dostawy oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022-2023 - II postępowanie 2022-10-28 12:06 Po terminie składania ofert
Dostawy oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022-2023 2022-10-17 14:03 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-09-09 17:17 Po terminie składania ofert
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie. 2022-07-11 11:36 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł. 2022-06-07 12:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice 2022-02-11 14:52 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice 2022-02-10 12:55 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 gmina Kozielice 2021-08-13 12:48 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice 2021-07-15 10:50 Po terminie składania ofert
Świadczenie Usług Transportowych w Zakresie Dowozu Dzieci do Szkoły Podstawowej w Kozielicach w Roku Szkolnym 2021/2022 2021-07-13 15:31 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 c wraz z remontem sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 327/8, 682/1, 331/7, 682/3, 682/3, 327/9, 331/6 w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice 2021-06-25 07:27 Po terminie składania ofert
Zaprojektuj i wybuduj odwiert studni głębinowej na terenie ujęcia wody wraz z podłączeniem w instalację wodną i elektryczną do stacji uzdatniania wody na działce nr 7/16 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice 2021-05-25 11:47 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b 2021-03-31 07:10 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. 2021-02-15 12:58 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 2020-10-21 15:04 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice 2020-07-27 14:31 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg 2020-07-24 16:36 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. 2020-07-21 13:29 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach 2020-07-07 20:48 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice 2020-04-08 09:14 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. 2020-02-20 07:51 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z nieruchomości niezamieszkałych oraz obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. 2020-02-07 10:50 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice 2020-02-04 11:36 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. 2020-01-13 12:06 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2019/2020 2019-10-22 13:11 Po terminie składania ofert
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby : Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gruntów rolnych klas I-IV. 2019-07-24 12:49 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. 2019-01-04 14:15 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z włączeniem do przepompowni P6 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice. 2018-12-06 11:50 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 2018-10-25 13:29 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu działki nr 76 w obrębie Czarnowo w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czarne w miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice. 2018-10-15 11:14 Po terminie składania ofert
PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI RUROCIĄGU fi400 MM, ORAZ OBNIŻENIE LUSTRA WODY NA ROZLEWISKU POD MIELNEM PYRZYCKIM, OBRĘB MIELNO PYRZYCKIE, GMINA KOZIELICE 2018-09-14 12:42 Po terminie składania ofert
PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI RUROCIĄGU fi400 MM, ORAZ OBNIŻENIE LUSTRA WODY NA ROZLEWISKU POD MIELNEM PYRZYCKIM, OBRĘB MIELNO PYRZYCKIE, GMINA KOZIELICE 2018-08-27 12:58 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZIELICACH ORAZ OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE 2017-12-21 13:19 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. 2017-10-19 09:44 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy. 2017-08-28 16:01 Po terminie składania ofert
Budowa chodników wraz ze zjazdami wzdłuż drogi powiatowej nr 1581Z w miejscowości Kozielice oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1554Z i drogi gminnej w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice 2017-08-11 13:39 Po terminie składania ofert
Budowa rurociągu tłocznego DN 160 z m. Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach oraz budowa przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków P6 i P7. 2017-06-12 13:43 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice. 2017-01-26 09:08 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Kozielicach oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie. 2016-11-15 07:51 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2016/2017. 2016-10-21 08:17 Po terminie składania ofert
Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino 2016-08-10 09:40 Po terminie składania ofert
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach oraz dzieciom Punktu Przedszkolnego Koziołek w Kozielicach posiłku. 2016-08-04 18:35 Po terminie składania ofert
Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino 2016-06-16 09:51 Po terminie składania ofert
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tetyń 2015-12-04 08:58 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2015/2016. 2015-10-22 09:57 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice. 2015-06-02 14:51 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZIELICACH 1 600 000,00 zł 2015-03-26 12:49 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 52 w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice 2014-10-31 11:14 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2014/2015. 2014-10-16 09:55 Po terminie składania ofert
Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego 2014-08-12 10:39 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kozielice w latach 2014 - 2019 2014-07-10 10:24 Po terminie składania ofert
Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli w Gminie Kozielice. 2014-05-27 07:30 Po terminie składania ofert
Budowa placu zabaw w ramach projektu systemowego poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 2014-03-31 13:43 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemczyn gmina Kozielice - II etap bydowy 2013-11-14 10:36 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łoziece, gmina Kozielice - II etap budowy. 2013-11-14 09:39 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach. 2013-09-27 10:22 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza, spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, 2 300 000,00zł. 2013-08-14 13:30 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu-pożyczki długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013-06-24 12:42 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych 2013-05-28 11:27 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz gmina Kozielice 2013-03-29 13:07 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej na trasie Trzebórz - Podborze wraz z przyłączami, gmina Kozielice 2013-02-21 12:12 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, grzewczą oraz elektryczną na terenie działki nr ewid. 97 w miejscowości Rokity, gmina Kozielice. 2013-02-21 10:14 Po terminie składania ofert
Zakup 378 sztuk gotowych paczek choinkowych dla uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach. 2012-11-20 09:16 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2012/2013. 2012-10-04 11:14 Po terminie składania ofert
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebórz. 2012-10-01 11:52 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Łozicach, budowa świetlicy wiejskiej w Siemczynie. 2012-09-03 13:52 Po terminie składania ofert
Wytworzenie i dostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach. 2012-06-13 08:43 Po terminie składania ofert
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. 2012-06-13 08:41 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice. 2012-06-12 14:19 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łozice wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Kozielice 2012-03-19 13:54 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemczyn wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Kozielcie. 2012-03-19 09:42 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna. 2011-11-29 11:35 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2011/2012. 2011-10-04 12:46 Po terminie składania ofert
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice 2011-03-21 13:23 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna 2011-03-14 12:34 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice. 2011-03-10 12:02 Po terminie składania ofert
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP TETYŃ, GMINA KOZIELICE 2011-01-31 12:41 Po terminie składania ofert
Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego 2011-01-05 10:01 Po terminie składania ofert
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. 2010-11-17 12:53 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa leju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2010/2011. 2010-10-06 13:37 Po terminie składania ofert
Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce 2010-05-27 11:05 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w ramach projektu unijnego "Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice". 2010-01-05 07:31 Po terminie składania ofert
"Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach" w ramach projektu Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice. 2009-12-17 07:50 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2009/2010. 2009-10-05 10:07 Po terminie składania ofert
Dowozy dzieci do Zespołu Szkół na terenie Gminy Kozielice. 2009-07-03 09:56 Po terminie składania ofert
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice oraz prowadzenie obsługi kasowej urzędu. 2009-05-27 11:30 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z 2009-03-18 14:15 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarnowo-Nowe Chrapowo, Gmina Kozielice. 2009-02-09 13:22 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w obrębach Mielno Pyrzyckie, Zadeklino do węzła S3 "Pyrzyce" i drogi wojewódzkiej nr 122 do drogi powiatowej nr 1554Z 2009-02-04 11:45 Po terminie składania ofert