Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-04-02 11:23:30
Damian Woźniak 2021-03-31 10:47:49
Damian Woźniak 2021-03-31 10:46:33
Damian Woźniak 2021-03-31 10:46:09
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020 rok Damian Woźniak 2021-03-31 10:44:39
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (zakładka menu) Damian Woźniak 2021-03-31 10:43:48
Koordynator ds. dostępności (zakładka menu) Damian Woźniak 2021-03-31 10:41:40
Zapewnianie dostępności podmiotu publicznego (zakładka menu) Damian Woźniak 2021-03-31 10:39:44
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - dokument usunięty Damian Woźniak 2021-03-31 10:15:37
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - dokument usunięty Damian Woźniak 2021-03-31 10:15:27
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b Michał Ileczko 2021-03-31 07:13:12
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b Michał Ileczko 2021-03-31 07:12:57
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b Michał Ileczko 2021-03-31 07:12:43
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b Michał Ileczko 2021-03-31 07:12:10
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b Michał Ileczko 2021-03-31 07:11:20
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b Michał Ileczko 2021-03-31 07:10:34
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b Michał Ileczko 2021-03-31 07:10:21
Uchwała Nr XXVII/169/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Informatyk gminy Kozielice 2021-03-24 12:34:26
XXVII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2021-03-24 10:29:32
Zarządzenie Nr 16.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2021-03-19 11:53:20
Uchwała Nr XXVI/164/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2021-03-17 09:45:30
Uchwała Nr XXVI/167/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-03-17 09:41:07
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-03-17 08:24:42
Uchwała Nr XXVI/165/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-03-16 12:22:50
Uchwała Nr XXVI/166/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Informatyk gminy Kozielice 2021-03-16 11:58:30
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-03-16 10:14:54
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Informatyk gminy Kozielice 2021-03-15 15:23:35
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-03-15 13:43:41
Uchwała Nr XXVI/163/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 12:00:05
Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:50:45
Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:50:29
Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:49:46
Protokół z obrad XXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:40:54
XXVI sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:39:38
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-03-05 10:44:24
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-03-04 12:29:59
Protokół z obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 29 grudnia 2020 r. Michał Ileczko 2021-02-25 09:48:08
Damian Woźniak 2021-02-24 13:46:33
2020 r. Damian Woźniak 2021-02-24 13:45:30
2020 r. Damian Woźniak 2021-02-24 13:45:08