Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 11.2021 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice. Damian Woźniak 2021-02-24 13:05:29
Zarządzenie Nr 11.2021 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice. Damian Woźniak 2021-02-24 13:04:42
Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. Damian Woźniak 2021-02-24 12:58:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-18 13:31:47
Plany zamówień (zakładka menu) Michał Ileczko 2021-02-18 12:08:53
Plany zamówień publicznych (zakładka menu) Michał Ileczko 2021-02-18 12:07:51
Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Michał Ileczko 2021-02-18 12:01:59
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" Michał Ileczko 2021-02-18 11:55:10
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" Michał Ileczko 2021-02-18 11:54:51
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" Michał Ileczko 2021-02-18 11:53:00
Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 10:39:44
Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 10:32:03
Zarządzenie Nr 9.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 10:20:00
Protokół z obrad XXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 04 lutego 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 09:40:17
Uchwała Nr XXV/159/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże Gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-02-18 09:36:40
Uchwała Nr XXV/161/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 09:21:03
Uchwała Nr XXV/160/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Michał Ileczko 2021-02-18 08:59:01
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku uchylająca uchwałę nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-02-18 08:51:20
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Michał Ileczko 2021-02-18 08:47:56
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Michał Ileczko 2021-02-18 08:47:36
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Michał Ileczko 2021-02-18 08:46:37
XXV sesja VIII kadencji Michał Ileczko 2021-02-18 08:32:27
Rok 2021 Michał Ileczko 2021-02-18 08:31:26
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-15 13:03:59
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-15 13:03:51
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-15 12:58:43
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-11 10:50:06
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-11 10:49:33
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:36:12
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:35:14
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:34:31
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:32:06
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:30:31
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:29:10
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:27:21
Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 13:21:18
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 stycznia 2021 roku Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 13:19:58
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 11:12:35
Instrukcja organizacyjna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 11:09:40
Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 11:06:32