Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 10:53:51
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 10:48:25
Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 10:43:50
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 10:35:16
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2021-01-28 10:34:39
Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2021-01-21 12:53:06
Zarządzenie Nr 119.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego Budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. oraz ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-21 12:44:23
Zarządzenie Nr 120.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wspólnej reprezentacji pracowników do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej i wdrażającej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy Kozielice i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przyjęcia regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kozielice oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Informatyk gminy Kozielice 2021-01-21 12:08:49
Zarządzenie Nr 127.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-21 11:54:43
Zarządzenie Nr 128.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-21 11:48:33
Zarządzenie Nr 126.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 11:42:01
Zarządzenie Nr 125.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 11:30:59
Zarządzenie Nr 124.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 11:23:04
Zarządzenie Nr 123.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 10:59:30
Zarządzenie Nr 122.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIV/155/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 10:30:50
Zarządzenie Nr 118.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 10:18:39
Zarządzenie Nr 121.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIV/156/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 10:18:04
Zarządzenie Nr 118.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-15 10:00:39
Zarządzenie Nr 111.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 13:50:45
Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy |Kozielice na 2020 rok Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 11:27:38
Uchwała Nr XXIII/147/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 11:19:33
Uchwała Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 11:13:29
Uchwała N XXIII/149/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 10:59:35
Uchwała Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 10:50:52
Uchwała Nr XXIII/144/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do udzielania tych ulg Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 10:42:34
Uchwała Nr XXIV/156/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 10:22:17
Uchwała Nr XXIV/155/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 10:09:32
Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-13 09:53:23
Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrebu Załęże, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 14:01:12
Uchwała Nr XXIV/153/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:23:26
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:17:40
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:17:19
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:15:39
Uchwała Nr XXIV/154/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:05:33
Uchwała Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 11:31:27
XXIV sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 10:51:39
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Informatyk gminy Kozielice 2021-01-11 14:47:17
Informacja podatek od nieruchomości i podatek leśny Informatyk gminy Kozielice 2021-01-08 14:23:58
DOWOZY DZIECI Z TERENU ORAZ SPOZA TERENU GMINY KOZIELICE OBEJMUJĄCE STYCZEŃ- CZERWIEC 2021 Damian Woźniak 2021-01-08 13:49:54
Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-08 10:07:30