Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informatyk gminy Kozielice 2020-12-10 09:11:16
Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:42:54
Zarządzenie Nr 31.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:40:23
Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:36:47
Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:32:44
Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:29:49
Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XVIII/116/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:26:15
Zarządzenie Nr 38.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:22:01
Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:18:52
Zarządzenie Nr 40.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:15:17
Zarządzenie Nr 41.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:08:41
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:05:15
Zarządzenie Nr 43.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 14:00:52
Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:54:32
Zarządzenie Nr 45.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:49:53
Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:31:37
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:29:15
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:28:17
Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:19:57
Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:07:31
Zarządzenie Nr 52.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:05:30
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 13:01:55
Zarządzenie Nr 96.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury W Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 12:55:35
Zarządzenie Nr 100.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 12:51:47
Zarządzenie Nr 101.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 12:47:55
Zarządzenie Nr 102.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (umowy - ugody w sprawie spłaty odszkodowania) Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 12:44:08
Zarządzenie Nr 103.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 12:38:05
Zarządzenie Nr 104.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-12-09 12:24:10
Protokół z obrad XXII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 18 listopada 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 14:05:14
Protokół z obrad XXII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 18 listopada 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 14:04:28
Uchwała Nr XXII/143/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 14:01:32
Uchwała Nr XXII/142/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 13:58:56
Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 13:55:07
Uchwała Nr XXII/140/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 13:42:30
Zarządzenie Nr 86.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 października 2020r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na ?Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021? Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 12:10:30
XXII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 11:45:42
Zarządzenie Nr 99.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XXI/142/20/z dnia 18 listopada 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 11:28:33
Zarządzenie Nr 99.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XXI/142/20/z dnia 18 listopada 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 11:28:22
Zarządzenie Nr 98.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 11:21:34
Zarządzenie Nr 98.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-03 11:21:20