Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 89.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-02 13:25:42
Zarządzenie Nr 87.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-02 13:12:37
Zarządzenie Nr 85.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-02 12:44:55
Zarządzenie Nr 84.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-02 12:08:46
Zarządzenie Nr 83.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-02 11:25:30
Zarządzenie Nr 82.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-02 10:50:18
Zarządzenie Nr 80.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-02 10:31:55
Zarządzenie Nr 95.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ?zastrzeżone? oraz wprowadzenia "Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-12-01 14:07:14
Zarządzenie Nr 94.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-12-01 14:03:39
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-01 09:26:27
Zapytanie ofertowe o cenę Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:25:21
Zapytanie ofertowe o cenę Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:23:51
2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:22:18
2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:22:03
Ogłoszenie Nr 9.2020 z dnia 18.11.2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 10:49:53
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach Damian Woźniak 2020-11-05 14:11:49
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach Damian Woźniak 2020-11-05 14:09:07
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach Damian Woźniak 2020-11-05 14:05:34
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-11-05 13:58:22
Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozielice na lata 2020-2024 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 13:20:40
Uchwała Nr XXI/134/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021? Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 13:06:07
Uchwała Nr XXI/137/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej ?Nasz Dom? w Krzemlinie Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:55:06
Uchwała Nr XXI/133/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:42:24
Uchwała Nr XXI/136/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:33:53
Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:22:52
Uchwała Nr XXI/138/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:12:30
Uchwała Nr XXI/135/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 11:55:59
Rozporządzenie Nr. 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2020-10-29 14:04:26
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-29 13:02:14
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-29 12:59:45
Zarządzenie Nr 55.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęzę z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 13:20:49
Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:34:21
Zarządzenie Nr 67.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kozielice do składania oświadczeń woli Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:27:42
Zarządzenie Nr 69.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:23:22
Zarządzenie Nr 68.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Kozielice do podpisywania dokumentów finansowych Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:16:56
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice" w ramach programu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekraacyjnej lub kulturalnej" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:12:15
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże, z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:04:34
Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torfowiska na odcinku Kozielice-Tetyń" w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2014-2020 działanie: "Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:55:45
Zarządzenie Nr 76.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XX/125/20 z dnia 03 września 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:45:49
Zarządzenie Nr 77.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:24:07