Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg Damian Woźniak 2020-07-24 16:38:17
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg Damian Woźniak 2020-07-24 16:37:59
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg Damian Woźniak 2020-07-24 16:37:27
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg Damian Woźniak 2020-07-24 16:37:12
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg Damian Woźniak 2020-07-24 16:36:56
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg Damian Woźniak 2020-07-24 16:36:43
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg Damian Woźniak 2020-07-24 16:36:08
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach Damian Woźniak 2020-07-23 22:45:39
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach Damian Woźniak 2020-07-23 21:49:51
Damian Woźniak 2020-07-23 07:37:36
Stanowiska pracy Urzędu Gminy Damian Woźniak 2020-07-23 07:34:16
Damian Woźniak 2020-07-23 07:30:46
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach Damian Woźniak 2020-07-22 19:44:54
Uchwała Nr XVIII/120/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 12:22:53
Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 12:20:41
Uchwała nr XVIII/118/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 12:17:13
Uchwała Nr XVIII/117/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 12:15:19
Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 12:13:09
Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 12:09:35
Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gróg gminnych w gminie Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 12:01:54
Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, Gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 11:59:15
Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 11:37:36
Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 11:35:51
Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 11:33:26
Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-07-22 11:31:18
Ogłoszenie nr 6/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-07-21 14:18:36
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:41:47
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:41:40
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:41:20
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:41:09
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:40:55
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:40:08
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:39:51
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:39:31
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:39:18
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:37:09
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:36:55
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:36:36
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:35:42
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-07-21 13:35:27