Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załączniki do otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rapchmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-06-16 09:52:30
Wójt Gminy Kozielice Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-06-16 09:50:57
Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-06-16 09:48:13
Powszechny Spis Rolny 2020 (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-06-16 09:14:03
Powszechny Spis Rolny 2020 (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-06-16 09:13:34
Ogłoszenie Nr 04.2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-06-10 12:29:32
Zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.06.2020 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych Informatyk gminy Kozielice 2020-06-10 09:14:54
Protokół z obrad XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 16 marca 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 09:02:06
Uchwała Nr XVII/108/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 08:59:57
Uchwała Nr XVII/108/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 08:59:29
Uchwała Nr XVII/108/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 08:58:15
Uchwała Nr XVII/108/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 08:57:34
Uchwała Nr XVII/107/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie zadania pn. ?Przebudowa skrzyżowania DW 122 Krajnik ? Piasecznik z drogą powiatową nr 1554Z Łozice ? Trzebórz oraz z drogą gminną w m. Łozice? Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 08:53:50
XVII sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 08:45:24
XVIII sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-06-08 08:45:09
Obrady XVIII Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 08 czerwca 2020 r. godz.1200 Informatyk gminy Kozielice 2020-06-04 14:29:12
XVIII sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-06-04 14:28:09
XVIII sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-06-04 14:27:52
Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-06-04 14:23:15
Rejestr Ddziałalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-06-02 11:46:03
Rejestr Ddziałalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-06-02 11:44:50
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-06-02 09:20:55
Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2020?. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-28 09:47:49
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"" Informatyk gminy Kozielice 2020-05-28 09:45:35
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019? Informatyk gminy Kozielice 2020-05-28 09:36:01
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Damian Woźniak 2020-05-27 12:22:01
Protokół komisji konkursowej - dokument usunięty Damian Woźniak 2020-05-27 12:19:44
Protokół komisji konkursowej - dokument usunięty Damian Woźniak 2020-05-27 12:18:52
Raport o stanie gminy za rok 2019. Zabierz głos w debacie Informatyk gminy Kozielice 2020-05-27 10:00:44
Raport o stanie gminy za rok 2019. Zabierz głos w debacie Informatyk gminy Kozielice 2020-05-27 09:58:31
Raport o stanie Gminy Kozielice za 2019 r Informatyk gminy Kozielice 2020-05-27 09:57:00
Raport o stanie Gminy Kozielice za 2019 r (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-05-27 09:56:00
Raport o stanie Gminy Kozielice za 2019 r - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2020-05-27 09:54:55
Raport o stanie Gminy Kozielice za 2019 r - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2020-05-27 09:54:29
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska w miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-05-25 14:32:16
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska w miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-05-25 14:31:20
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska w miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-05-25 14:30:27
Ogłoszenie nr 3/2020 z dnia 2020.05.19 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-05-19 11:52:02
Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielno Pyrzyckie Michał Ileczko 2020-05-15 13:12:38
Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielno Pyrzyckie Michał Ileczko 2020-05-15 13:11:40