Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-22 12:58:48
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-21 11:54:09
Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-09-20 13:42:14
Zarządzenie Nr 70.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-20 09:11:28
Zarządzenie Nr 57.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 13:20:12
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 13:15:35
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 13:13:47
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 13:12:58
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Damian Woźniak 2022-09-15 13:12:47
Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Damian Woźniak 2022-09-15 13:10:54
Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Damian Woźniak 2022-09-15 13:08:47
Zarządzenie Nr 59.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia treści zmówienia w trybie podstawowym na dowozy uczniów do SP Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 13:08:08
Zarządzenie Nr 60.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVIII/301/22 z dnia 15.07.2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 13:04:47
Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej Kozielice - Bielice na terenie gminy Kozielice na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za rok 2017 Michał Ileczko 2022-09-15 13:00:17
Zarządzenie Nr 62.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 12:56:49
Zarządzenie Nr 63.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku węglowego o którym mowa w ustawie z dnia 05 sierpnia 2022 t. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz.1692 ) Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 12:51:09
Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 12:47:03
Zarządzenie Nr 61.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 12:38:40
Zarządzenie Nr 67.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 12:29:31
Zarządzenie Nr 66.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 12:24:30
Zarządzenie Nr 65.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-15 12:19:21
Zarządzenie Nr 68.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 września 2022 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-15 09:31:35
Aktualizacja planu zamówień publicznych 12.09.2022 r. - III Kwartał Michał Ileczko 2022-09-13 09:21:37
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-12 14:17:49
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-09 17:21:08
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-09 17:21:02
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-09 17:20:02
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-09 17:19:38
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Damian Woźniak 2022-09-09 17:17:16
Uchwała Nr XXXVIII/300/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-09-07 14:34:13
Uchwała Nr XXXVIII/301/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-09-07 14:26:55
Uchwała Nr XXXVIII/299/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Rokity, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-09-07 13:42:35
Uchwała Nr XXXVIII/298/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-09-07 12:43:53
Uchwała Nr XXXVIII/302/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia15 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Informatyk gminy Kozielice 2022-09-07 11:57:21
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-08-31 14:25:46
XXXVIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2022-08-31 13:45:27
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-08-25 09:48:29
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2022-08-24 11:07:35
Ogłoszenie nr 3/2022 z dnia 23.08.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia " Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych " Informatyk gminy Kozielice 2022-08-23 11:38:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o umorzeniu postępowania administracyjnego Informatyk gminy Kozielice 2022-08-19 09:11:53