Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2023 - dokument usunięty Damian Woźniak 2023-01-04 11:03:24
- dokument usunięty Damian Woźniak 2023-01-04 11:03:16
2023 Damian Woźniak 2023-01-04 11:02:49
- dokument usunięty Damian Woźniak 2023-01-04 11:02:26
2023 - dokument usunięty Damian Woźniak 2023-01-04 11:01:23
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2023r. Damian Woźniak 2023-01-04 11:00:30
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2023r. Damian Woźniak 2023-01-04 10:57:56
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2023r. Damian Woźniak 2023-01-04 10:54:56
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2023r. Damian Woźniak 2023-01-03 09:36:56
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-12-30 10:36:46
Uchwała Nr XLII/333/22 Rady Gminy Kozielice z dnia15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2023- 2031 Informatyk gminy Kozielice 2022-12-29 10:14:32
Zarządzenie Nr 114.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-29 10:07:14
Uchwała Nr XLII/324/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:29:10
Uchwała Nr XLII/327/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomosci Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:26:40
Uchwała Nr XLII/327/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomosci Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:26:30
Uchwała Nr XLII/327/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomosci Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:26:04
Uchwała Nr XLII/326/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:24:13
Uchwała Nr XLII/327/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomosci Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:20:22
Uchwała Nr XLII/328/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:17:36
Uchwała Nr XLII/328/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:17:22
Uchwała Nr XLII/328/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:16:44
Uchwała Nr XLII/329/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:13:55
Uchwała Nr XLII/330/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez gminę Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:09:31
Uchwała Nr XLII/334/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:05:08
Uchwała Nr XLII/335/22 Rady Gminy Kozielice z dnia15 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 12:02:40
Uchwała Nr XLII/325/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 11:59:48
Uchwała Nr XLII/331/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 11:55:47
Uchwała Nr XLII/332/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2023. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 11:50:35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłam do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-12-28 09:05:50
Protokół z obrad XLII sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 08:48:20
XLII sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2022-12-28 08:47:08
Zarządzenie Nr 113.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-23 11:54:02
Zarządzenie Nr 112.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/331/22 z dnia 15.12.2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-23 11:07:58
Zarządzenie Nr 108.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-23 09:49:34
Zarządzenie Nr 108.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-23 09:49:24
Zarządzenie Nr 108.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-12-23 09:48:37
Zarządzenie Nr 111.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-12-21 12:14:47
Zarządzenie Nr 110.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający sołtysa. Damian Woźniak 2022-12-20 14:17:11
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach oraz określenia regulaminu pracy tej komisji. Damian Woźniak 2022-12-19 09:36:47
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach oraz określenia regulaminu pracy tej komisji. Damian Woźniak 2022-12-19 09:33:39