Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 12:20:41
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 11:55:10
Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice" Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 11:29:33
Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice" Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 11:29:05
Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.02.2020 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizację i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 10:29:57
Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice" Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 10:23:56
Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.03.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 09:38:09
Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-13 09:24:33
Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 14:08:32
Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby pr0zygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 14:00:42
Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 13:44:31
Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.04.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 13:33:28
Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 13:28:20
Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 11:51:58
Zarządzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 11:05:48
Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 10:51:59
Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 10:44:51
Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 10:40:04
Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 10:33:23
Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 10:24:29
Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 10:18:36
Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 10:11:46
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 09:40:32
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 09:40:23
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 09:39:36
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 09:36:03
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 09:35:41
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-05-12 09:34:40
Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 14:08:31
2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 14:06:25
Rozporządzenia (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 14:05:34
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Krajnik-Baczyna Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 13:47:20
Wzór deklaracji Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 13:35:40
Wzór deklaracji Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 13:35:26
Rejestr Ddziałalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 11:34:14
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 11:31:13
Gospodarka odpadami (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 11:30:50
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 11:29:04
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 11:28:58
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zakładka menu usunięta Informatyk gminy Kozielice 2020-05-07 11:27:30