Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-03-31 12:52:26
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-03-31 12:51:56
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-23 14:15:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-23 14:15:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Kozielice w sprawie zagrożenia koronawirusem z dnia 12.03.2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-12 12:32:33
Wnioski do pobrania (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-03-12 09:00:40
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-09 09:03:24
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-09 09:03:11
Uchwała Nr XVI/106/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 13:50:21
Uchwała Nr XVI/105/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 13:47:53
Uchwała Nr XVI/104/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 13:40:18
Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:23:57
Uchwała Nr XVI/102/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:22:00
Uchwała Nr XVI/101/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:16:34
Uchwała Nr XVI/100/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:02:26
Uchwała Nr XVI/99/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:59:19
Uchwała NR XVI/98/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:52:56
Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku. w sprawie powołania składu osobowego komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:41:01
Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:33:16
Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:25:56
Protokół z obrad XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 20 lutego 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 09:24:34
Protokół z obrad XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 30 grudnia 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 09:21:41
Piotr Rybkowski - Wójt Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:32:38
Jolanta Szczędor - Skarbnik Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:12:44
Magdalena Baranowska - Wicedyrektor szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:07:33
Magdalena Baranowska - Wicedyrektor szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:06:01
Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:57:51
Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:49:52
Andrzej Chodanowski - Sekretarz Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:40:35
Mirosław Rabiega - Zastępca Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:35:53
Beata Rejmer - Dyrektor szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:29:54
Marcin Sztuka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:29:18
Mirosław Rabiega - Zastępca Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:06:59
Mirosław Rabiega - Zastępca Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:05:17
Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 09:57:27
Marcin Sztuka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 09:52:13
Beata Rejmer - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 09:46:56
Jolanta Szczędor - Skarbnik Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 09:37:04
Piotr Rybkowski - Wójt Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 09:26:59
Magdalena Gawrysiak - Radna Informatyk gminy Kozielice 2020-02-26 12:50:48