Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik - Baczyna na odcinku od istniejących słupów nr 10 i 517 do granicy gminy Gryfino oraz rozbiórce jednotorowej linii 220 kV Krajnik - Gorzów na odc. od SE Krajnik do granicy woj. zachodniopomorskiego. Michał Ileczko 2020-04-06 08:24:44
2020 r. Michał Ileczko 2020-04-06 08:16:48
2020 r. Michał Ileczko 2020-04-06 08:16:29
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-03-31 12:52:40
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-03-31 12:52:26
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-03-31 12:51:56
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-23 14:15:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-23 14:15:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Kozielice w sprawie zagrożenia koronawirusem z dnia 12.03.2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-12 12:32:33
Wnioski do pobrania (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-03-12 09:00:40
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-09 09:03:24
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-03-09 09:03:11
Uchwała Nr XVI/106/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 13:50:21
Uchwała Nr XVI/105/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 13:47:53
Uchwała Nr XVI/104/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 13:40:18
Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:23:57
Uchwała Nr XVI/102/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:22:00
Uchwała Nr XVI/101/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:16:34
Uchwała Nr XVI/100/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 11:02:26
Uchwała Nr XVI/99/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:59:19
Uchwała NR XVI/98/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:52:56
Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku. w sprawie powołania składu osobowego komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:41:01
Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:33:16
Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 10:25:56
Protokół z obrad XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 20 lutego 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 09:24:34
Protokół z obrad XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 30 grudnia 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-03-04 09:21:41
Piotr Rybkowski - Wójt Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:32:38
Jolanta Szczędor - Skarbnik Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:12:44
Magdalena Baranowska - Wicedyrektor szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:07:33
Magdalena Baranowska - Wicedyrektor szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 11:06:01
Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:57:51
Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:49:52
Andrzej Chodanowski - Sekretarz Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:40:35
Mirosław Rabiega - Zastępca Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:35:53
Beata Rejmer - Dyrektor szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:29:54
Marcin Sztuka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:29:18
Mirosław Rabiega - Zastępca Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:06:59
Mirosław Rabiega - Zastępca Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 10:05:17
Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 09:57:27
Marcin Sztuka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-27 09:52:13