Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXVIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2022-08-31 13:45:27
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-08-25 09:48:29
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2022-08-24 11:07:35
Ogłoszenie nr 3/2022 z dnia 23.08.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia " Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych " Informatyk gminy Kozielice 2022-08-23 11:38:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o umorzeniu postępowania administracyjnego Informatyk gminy Kozielice 2022-08-19 09:11:53
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie. Michał Ileczko 2022-08-16 09:48:11
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-08-11 13:25:15
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-08-08 11:59:14
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-08-08 11:58:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o umorzeniu postępowania administracyjnego Informatyk gminy Kozielice 2022-08-05 14:00:43
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-07-29 12:28:59
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-07-28 14:36:22
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie. Michał Ileczko 2022-07-27 13:08:16
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie. Michał Ileczko 2022-07-27 13:07:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł. Michał Ileczko 2022-07-25 08:28:14
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-22 11:34:36
Rozporządzenie Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2022-07-21 13:33:09
2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-21 13:30:39
Wzór wniosku do funduszu sołeckiego Informatyk gminy Kozielice 2022-07-20 10:05:30
Sołectwa druki do pobrania (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2022-07-20 10:03:29
Zarządzenie Nr 50.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwaóły Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVII/292/22 z dnia 23.06.2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 11:25:36
Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 10:16:08
Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 10:10:41
Zarządzenie Nr 54.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 10:04:45
Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 09:53:30
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Damian Woźniak 2022-07-14 14:38:47
Uchwała Nr XXXVII/295/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 14:19:35
Uchwała Nr XXXVII/293/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 13:31:06
Uchwała Nr XXXVII/296/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 13:04:50
Uchwała Nr XXXVII/282/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kozielice odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 12:57:05
Dane Przestrzenne do MPZP_Rokity Damian Woźniak 2022-07-14 08:28:07
Dane Przestrzenne do MPZP_Kozielice Damian Woźniak 2022-07-14 08:27:20
Dane Przestrzenne do MPZP_Rokity Damian Woźniak 2022-07-13 14:20:42
Dane Przestrzenne do MPZP_Kozielice Damian Woźniak 2022-07-13 14:13:34
Uchwała Nr XXXVII/283/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:51:45
Uchwała nr XXXVII/280/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:42:03
Uchwała XXXVII/297/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:33:40
Uchwała Nr XXXVII/289/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:28:40
Uchwała Nr XXXVII/281/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:16:54
Uchwała Nr XXXVII/292/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 11:14:27