Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie. Michał Ileczko 2022-08-16 09:48:11
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-08-11 13:25:15
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-08-08 11:59:14
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-08-08 11:58:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o umorzeniu postępowania administracyjnego Informatyk gminy Kozielice 2022-08-05 14:00:43
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-07-29 12:28:59
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2022-07-28 14:36:22
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie. Michał Ileczko 2022-07-27 13:08:16
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie. Michał Ileczko 2022-07-27 13:07:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł. Michał Ileczko 2022-07-25 08:28:14
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-22 11:34:36
Rozporządzenie Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2022-07-21 13:33:09
2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-21 13:30:39
Wzór wniosku do funduszu sołeckiego Informatyk gminy Kozielice 2022-07-20 10:05:30
Sołectwa druki do pobrania (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2022-07-20 10:03:29
Zarządzenie Nr 50.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwaóły Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVII/292/22 z dnia 23.06.2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 11:25:36
Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 10:16:08
Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 10:10:41
Zarządzenie Nr 54.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 10:04:45
Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-15 09:53:30
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice. Damian Woźniak 2022-07-14 14:38:47
Uchwała Nr XXXVII/295/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 14:19:35
Uchwała Nr XXXVII/293/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 13:31:06
Uchwała Nr XXXVII/296/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 13:04:50
Uchwała Nr XXXVII/282/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kozielice odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Informatyk gminy Kozielice 2022-07-14 12:57:05
Dane Przestrzenne do MPZP_Rokity Damian Woźniak 2022-07-14 08:28:07
Dane Przestrzenne do MPZP_Kozielice Damian Woźniak 2022-07-14 08:27:20
Dane Przestrzenne do MPZP_Rokity Damian Woźniak 2022-07-13 14:20:42
Dane Przestrzenne do MPZP_Kozielice Damian Woźniak 2022-07-13 14:13:34
Uchwała Nr XXXVII/283/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:51:45
Uchwała nr XXXVII/280/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:42:03
Uchwała XXXVII/297/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:33:40
Uchwała Nr XXXVII/289/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:28:40
Uchwała Nr XXXVII/281/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 13:16:54
Uchwała Nr XXXVII/292/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 11:14:27
Uchwała Nr XXXVII/294/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 11:00:58
Uchwała Nr XXXVII/294/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 11:00:38
Uchwała Nr XXXVII/294/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania. Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 10:59:54
Uchwała Nr XXXVII/286/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 10:53:31
Uchwała Nr XXXVII/284/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-07-13 10:40:24