Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedź na pismo z dnia 8 października 2019 r. P.1.4130.921.2019.KN Informatyk gminy Kozielice 2020-02-07 11:39:08
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z nieruchomości niezamieszkałych oraz obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-02-07 10:51:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z nieruchomości niezamieszkałych oraz obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-02-07 10:51:13
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z nieruchomości niezamieszkałych oraz obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-02-07 10:50:58
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z nieruchomości niezamieszkałych oraz obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2020-02-07 10:50:43
Zarządzenie Nr 125.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-07 09:31:40
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-07 07:48:31
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-07 07:48:25
Porządek XVI sesji Rady Gminy w Kozielicach dnia 20 lutego 2020 r. godzi 12.00 Informatyk gminy Kozielice 2020-02-06 13:30:03
XVI sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-02-06 13:28:35
Rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-02-06 13:27:44
Zarządzenie Nr 131.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie procedury wewnętrznej przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dla Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-06 11:23:16
Zarządzenie Nr 126.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 14:14:35
Zarządzenie Nr 128.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 14:06:14
Zarządzenie Nr 129.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 13:57:30
Zarządzenie Nr 130.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 13:11:57
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 12:58:44
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 12:03:01
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 12:02:29
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 12:01:38
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 12:01:09
2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-05 12:00:17
Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.03.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej SzkołyPodstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 14:40:14
Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr VII/38/19 z dnia 07.03.2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 14:19:48
Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr VII/38/19 z dnia 07.03.2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 14:19:19
Zarządzenie Nr 49.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zamówienie publicznego "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych" Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 14:00:36
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-04 11:45:49
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-04 11:45:25
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-04 11:43:32
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-04 11:39:03
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-04 11:37:13
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-02-04 11:36:39
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 10:36:40
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 10:36:26
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 10:35:45
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 10:32:29
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 10:29:26
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-02-04 10:28:28
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-30 13:35:40
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-30 13:35:28