Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby: Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gpruntów rolnych klas I-VI Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 13:33:03
Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby: Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gpruntów rolnych klas I-VI - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 13:31:12
Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby: Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gpruntów rolnych klas I-VI - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 13:30:55
Zarządzenie Nr 59.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 12:30:30
Zarządzenie Nr 60.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia "Dobry Start" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 12:25:09
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-30 11:52:08
Odpowiedź na interpelację złożoną Przez Pana Roberta Sójkę w dniu 16 stycznia 2020 roku o treści: " Czy Przewodniczący Rady Gminy ma prawo zmienić treść wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wygaszenia mandatu Wójta Gminy" Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 09:46:07
Odpowiedź na wniosek złożony po obradach sesji nadzwyczajnej w sprawie przygotowania opinii prawnej dotyczącej cyt."czy Przewodnicząpcy Rady Gminy ma prawo zmieniać wnioski Wojewody w sprawie zwołania sesji" Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 09:43:08
Interpelacje (zakładka menu) Informatyk gminy Kozielice 2020-01-30 08:49:17
Zarządzenie Nr 69.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 13:12:03
Zarządzenie Nr 91.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji isttnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2019/2020" Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 12:57:41
Zarządzenie Nr 99.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 12:13:40
Zarządzenie Nr 101.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Kozielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy, i samorządowej instytucji kultury Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 12:06:44
Zarządzenie Nr 101.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Kozielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy, i samorządowej instytucji kultury Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 12:06:07
Zarządzenie Nr 105.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (umowy-ugodu w sprawie spłaty odszkodowania) Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 11:52:27
Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 11:37:00
Zarządzenie Nr 109.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-29 11:35:00
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do punktu przedszkolnego , oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-01-28 13:40:28
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-24 09:41:32
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-23 13:59:01
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-22 09:03:27
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-21 14:44:55
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-20 12:03:24
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2020-01-20 12:03:10
Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 14:31:29
Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 14:18:58
Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 14:18:10
Uchwała Nr XV/94/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 13:58:36
Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 13:50:48
Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 13:31:05
Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 13:07:21
Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 393/3 stanowiącej własność Gminy Kozielice położonej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 11:59:02
Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 11:53:44
Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 10:44:01
Uchwała Nr XIV/89/19 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 10:23:05
Uchwała Nr XIV/88/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 10:17:48
Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 10:11:41
Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 10:11:16
Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 10:10:59
Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2020-01-15 10:09:29