Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach? Informatyk gminy Kozielice 2019-10-18 12:43:51
Porządek XII sesji Rady Gminy w Kozielicach dnia 30 października 2019 r. godzina 13.00 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-17 12:54:25
XII sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2019-10-17 12:52:57
Uchwała NR XI/66/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-17 09:46:36
Postanowienie Nr 294/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2019-10-17 09:36:03
Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia26 września 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 13:54:51
Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 13:51:46
Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 13:46:18
Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 13:43:42
Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 13:40:31
Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 13:37:04
Uchwała NR XI/66/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 13:34:13
Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 12:52:44
XI sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 12:48:58
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na senatora dla obwodu głosowania nr 2 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 10:39:40
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na senatora dla obwodu głosowania nr 1 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 10:38:40
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na senatora dla obwodu głosowania nr 1 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 10:38:19
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów dla obwodu głosowania nr 2 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 10:36:29
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów dla obwodu głosowania nr 1 Informatyk gminy Kozielice 2019-10-16 10:35:05
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Tetyniu Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:32:21
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:31:26
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:31:15
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Tetyń) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Tetyń), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:31:02
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Tetyń) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Tetyń), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:30:46
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Tetyń) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Tetyń), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:28:25
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:27:04
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:25:41
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kozielice), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 12:23:20
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 11:53:35
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 98 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Informatyk gminy Kozielice 2019-10-07 11:52:28
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 30.09.2019 r. decyzji nr 141/2019 znak AP-1.7840.1.111-6.2019.MM o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz). Michał Ileczko 2019-10-04 07:34:13
Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:37:11
Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:34:07
Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:31:42
Zarządzenie Nr 73.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:27:31
Zarządzenie Nr 74.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Załężu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i uzupełnienia składu rady sołeckiej. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:25:29
Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:11:40
Zarządzenie Nr 53.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:04:38
Zarządzenie Nr 54.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 12:00:44
Zarządzenie Nr 58.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-10-03 11:55:59