Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dariusz Zybała - Radny Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:50:13
Ewelina Michalczyk Olech - Radna Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:49:26
Dariusz Zybała - Radny Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:48:47
Radni Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:47:29
Marcin Sztuka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:46:48
Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:45:56
Beata Rejmer - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:45:07
Jolanta Szczędor - Skarbnik Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:44:24
Damian Woźniak - Sekretarz Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:43:35
Piotr Rybkowski - Wójt Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:42:54
Oświadczenia majątkowe 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-18 11:41:46
Informacja Koła Łowieckiego "Dziczy Las" Informatyk gminy Kozielice 2022-05-16 11:35:56
Zarządzenie Nr 27.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 12:33:21
Zarządzenie Nr 28.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 12:31:40
Zarządzenie Nr 29.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Samorządowej Instytucji Kultury Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 12:23:15
Zarządzenie Nr 30.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 12:19:55
Zarządzenie Nr 32.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 12:12:45
Zarządzenie Nr 33.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 12:10:39
Zarządzenie Nr 34.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXV/274/22 z dnia 07.04.2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:56:09
Zarządzenie Nr 26.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:45:19
Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:43:32
Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:41:45
Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:40:38
Zarządzenie Nr 20.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:39:25
Zarządzenie Nr 37.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:35:48
Zarządzenie Nr 36.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:34:29
Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:32:47
Uchwała Nr XXXV/276/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:23:08
Uchwała Nr XXXV/275/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:17:29
Uchwała Nr XXXV/272/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 11:15:48
Uchwała Nr XXXV/274/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:54:16
Uchwała Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:45:25
Uchwała Nr XXXV/270/22 Rady Gminy Kozielice Z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:39:44
Uchwała Nr XXXV/263/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:30:33
Uchwała Nr XXXV/272/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:27:56
Uchwała Nr XXXV/273/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Kozielice ? edycja 2022" Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:23:09
Uchwała Nr XXXV/267/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:20:34
Uchwała Nr XXXV/266/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:17:55
Uchwała Nr XXXV/265/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:14:23
Uchwała Nr XXXV/268/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 2 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-05-12 10:12:25