Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice przeznaczonych do sprzedaży. Andrzej Chodanowski 2012-07-17 14:41:00
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Tetyń. Andrzej Chodanowski 2012-07-11 08:38:28
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Łozice. Andrzej Chodanowski 2012-07-11 08:38:11
Uchwała Nr X/135/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystapienia do zmiany uchwały nr XXIV/193/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2012-07-05 10:53:54
Uchwała Nr XI/136/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 10:49:57
Uchwała Nr XI/137/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 10:48:24
Uchwała Nr XI/138/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2011 rok. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 10:47:41
Uchwała Nr XI/139/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 10:46:35
Sesja Rady Nr XI. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 10:43:56
Uchwała Nr X/126/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:39:20
Uchwała Nr X/120/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:32:44
Uchwała Nr X/121/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:31:47
Uchwała Nr X/122/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:30:20
Uchwała Nr X/123/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2012-2016. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:29:19
Uchwała Nr X/124/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ograniczonego. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:27:54
Uchwała Nr X/125/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ograniczonego. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:26:58
Uchwała Nr X/126/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:25:57
Uchwała Nr X/128/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:23:05
Uchwała Nr X/129/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozielice na lata 2012-2019. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:21:38
Uchwała Nr X/130/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:20:18
Uchwała Nr X/131/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:19:31
Uchwała Nr X/132/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Łozicach" oraz "Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach". Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:18:29
Uchwała Nr X/133/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Łozicach" oraz "Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach". Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:17:10
Uchwała Nr X/134/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:15:36
Sesja Rady Nr IX. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:13:31
Sesja Rady Nr X. Andrzej Chodanowski 2012-07-02 08:13:22
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. Andrzej Chodanowski 2012-06-27 09:05:53
Wytworzenie i dostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2012-06-27 09:05:30
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2012-06-26 13:41:26
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2012-06-21 13:38:26
Wytworzenie i dostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2012-06-20 11:20:10
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. Andrzej Chodanowski 2012-06-17 17:20:58
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. Andrzej Chodanowski 2012-06-13 08:43:36
Wytworzenie i dostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2012-06-13 08:43:26
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. Andrzej Chodanowski 2012-06-13 08:41:45
Zarządzenie Nr 27.2012 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wytworzenie dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego". Andrzej Chodanowski 2012-06-13 08:39:14
Zarządzenie Nr 28.2012 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wytworzenie i dostawę całodziennego wyżywienia dla dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach". Andrzej Chodanowski 2012-06-13 08:37:17
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2012-06-12 14:19:38
Zarządzenie Nr 26.2012 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice". Andrzej Chodanowski 2012-06-12 14:16:32
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Tetyń. Andrzej Chodanowski 2012-06-12 13:59:12