Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II pisemmny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wraz z wycinką i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-12-05 13:17:40
II pisemmny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wraz z wycinką i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-12-05 13:15:43
Informacja o wyniku przetargu. Andrzej Chodanowski 2011-12-01 09:19:03
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna. Andrzej Chodanowski 2011-11-29 11:42:43
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna. Andrzej Chodanowski 2011-11-29 11:35:01
Informacja o wyniku przetargu. Andrzej Chodanowski 2011-11-24 11:16:09
Protokól z wyborów do Rady Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-11-23 13:37:11
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kozielice w przeprowadzonych wyborach w dniu 20 listopada 2011 r. Andrzej Chodanowski 2011-11-23 13:35:36
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2011-11-23 09:45:14
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-11-16 11:58:37
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-11-16 11:57:43
Zarządzenie Nr 66.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 12:17:04
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wraz z wycinką i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 12:14:37
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wraz z wycinką i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 12:13:03
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wraz z wycinką i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 12:11:50
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-11-15 12:05:32
Uchwała Nr VII/76/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:31:03
Uchwała Nr VII/77/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:30:11
Uchwała Nr VII/78/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:29:18
Uchwała Nr VII/79/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:28:20
Uchwała Nr VII/80/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:20:42
Uchwała Nr VII/81/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:19:48
Uchwała Nr VII/82/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach Przewodniczących Rad Sołeckich w Urzędzie Gminy oraz zwrotu kosztów przejazdu. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:18:52
Uchwała Nr VII/83/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:17:16
Uchwała Nr VII/84/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:16:12
Uchwała Nr VII/85/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna". Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:14:19
Sesja Rady Nr VII Andrzej Chodanowski 2011-11-15 10:12:12
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP TETYŃ, GMINA KOZIELICE Andrzej Chodanowski 2011-11-15 07:43:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji.... Andrzej Chodanowski 2011-11-14 08:19:26
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2011-11-09 13:38:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, część obrębu geodezyjnego Załęże Andrzej Chodanowski 2011-11-09 13:35:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 października 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kozielicach zarządzonych na dzień 20 listopada 2011 r. Andrzej Chodanowski 2011-10-28 10:18:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Kozielicach zarządzonych na dzień 20 listopada 2011 r. Andrzej Chodanowski 2011-10-28 10:16:33
Uchwała Nr 2/2011 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kozielicach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozielicach w dniu 20 listopada 2011 r. Andrzej Chodanowski 2011-10-28 10:14:39
Uchwała Nr 1/2011 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. o przyznanych numerach do list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kozielicach zarządzonych na dzień 20 listopada 2011 r. Andrzej Chodanowski 2011-10-28 10:12:42
Zapytanie ofertowe w sprawie odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Kozielice w sezonie zimowym 2011/2012 - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-10-21 14:00:58
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Kozielice za III kwartał 2011 roku. Andrzej Chodanowski 2011-10-21 13:30:47
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP TETYŃ, GMINA KOZIELICE Andrzej Chodanowski 2011-10-21 10:51:50
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2011-10-20 09:06:43
Zapytanie ofertowe w sprawie odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Kozielice w sezonie zimowym 2011/2012 - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-10-18 13:10:24