Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kalendarz Wyborczy. Andrzej Chodanowski 2011-09-08 13:02:51
Informacja Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 sierpnia 2011 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Andrzej Chodanowski 2011-09-08 13:01:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 września 2011 r. o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Andrzej Chodanowski 2011-09-08 13:00:19
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Andrzej Chodanowski 2011-09-08 12:58:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-17 13:17:03
2011 r. Andrzej Chodanowski 2011-08-17 13:15:36
Uchwała Nr V/54/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:39:12
Uchwała Nr V/55/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:37:03
Uchwała Nr V/56/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:36:11
Uchwała Nr V/57/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:35:27
Uchwała Nr V/58/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:34:41
Uchwała Nr V/59/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna". Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:33:42
Uchwała Nr V/602011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna". Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:32:35
Uchwała Nr V/62/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:25:32
Uchwała Nr V/63/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozielice na lata 2011-2020". Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:24:09
Uchwała Nr V/64/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:20:04
Uchwała Nr V/65/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:17:24
Sesja Rady Nr V Andrzej Chodanowski 2011-08-12 09:15:16
Zarządzenie Nr 45.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-08-10 07:55:19
Zarządzenie Nr 43.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-08-03 12:01:05
- dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-03 11:18:35
Zarządzenie Nr 43.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-08-02 14:14:28
Zarządzenie Nr 43.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-08-02 14:12:35
Zarządzenie Nr 43.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-08-02 14:11:49
Zarządzenie Nr 42.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-08-02 09:10:29
Zarządzenie Nr 43.2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-08-02 09:07:02
Struktura organizacyjna - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-02 09:02:28
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-02 09:02:22
Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-02 09:02:16
Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-02 09:02:08
Stanowiska pracy Urzędu Gminy Andrzej Chodanowski 2011-08-01 09:40:17
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-08-01 09:38:41
- dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-01 09:35:54
- dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-01 09:35:12
Dane teleadresowe - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-01 09:34:48
Dane teleadresowe - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-08-01 09:29:48
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Kozielice za II kwartał 2011 roku. Andrzej Chodanowski 2011-07-25 08:44:48
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice przeznaczonych do sprzedaży. Andrzej Chodanowski 2011-07-20 13:44:52
Uchwała Nr III/30/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-07-19 07:09:17
Statut Gminy Kozielice Andrzej Chodanowski 2011-07-19 07:07:08