Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady Nr III - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:45:02
Uchwała Nr III/24/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:44:30
Sesja Rady Nr III - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:44:15
Uchwała Nr IV/53/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:39:24
Uchwała Nr IV/52/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:38:32
Uchwała Nr IV/51/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2010 rok. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:37:35
Uchwała Nr IV/50/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:36:30
Uchwała Nr IV/49/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:35:15
Uchwała Nr IV/48/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:34:11
Uchwała Nr IV/47/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:33:06
Uchwała Nr IV/46/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:32:19
Uchwała Nr IV/45/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:31:26
Uchwała Nr IV/44/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komsji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:30:30
Uchwała Nr IV/43/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:29:33
Uchwała Nr IV/42/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:24:19
Uchwała Nr IV/41/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:12:57
Uchwała Nr IV/40/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:11:55
Uchwała Nr IV/39/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/11/2010 z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:11:13
Uchwała Nr IV/38/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/7/2010 z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:07:42
Uchwała Nr IV/37/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w obrebie Rokity. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:05:19
Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w obrębie Czarnowo. Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:03:58
Sesja Rady Nr IV Andrzej Chodanowski 2011-06-08 12:02:01
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2010 rok. Andrzej Chodanowski 2011-05-31 07:51:31
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Kozielice za I kwartał 2011 roku. Andrzej Chodanowski 2011-05-31 07:50:43
Sprawozdania finansowe. Andrzej Chodanowski 2011-05-31 07:48:46
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w rejonie miejscowości Kozielice, Łozice, Rokity, Zadeklino, Siemczyn, Podborze, Przydarłów. Andrzej Chodanowski 2011-05-23 13:41:31
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie. Andrzej Chodanowski 2011-05-11 07:31:13
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie. Andrzej Chodanowski 2011-05-11 07:27:33
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie. Andrzej Chodanowski 2011-05-11 07:24:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-05-09 12:03:12
Wniosek o dofinansowanie. Andrzej Chodanowski 2011-05-04 12:00:39
Wniosek o dofinansowanie. Andrzej Chodanowski 2011-05-04 11:58:18
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-04-29 10:09:55
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP TETYŃ, GMINA KOZIELICE Andrzej Chodanowski 2011-04-29 09:38:28
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-04-29 09:38:11
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-04-29 09:37:42
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-04-29 09:37:15
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-04-28 08:55:01
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za wypożyczenie sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-04-26 09:01:30
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za wypożyczenie sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2011-04-26 09:00:22