Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Andrzej Chodanowski 2011-04-22 09:24:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Andrzej Chodanowski 2011-04-14 10:13:10
Uchwała Nr III/24/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:56:27
Uchwała Nr III/25/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:55:23
Uchwała Nr III/26/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:53:22
Uchwała Nr III/27/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom na 2011 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2011 r. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:51:16
Uchwała Nr III/28/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:49:34
Uchwała Nr III/29/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenie na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:48:32
Uchwała Nr III/30/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:46:32
Uchwała Nr III/31/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:41:05
Uchwała Nr III/32/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:39:00
Uchwała Nr III/33/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:37:46
Uchwała Nr III/34/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011. Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:36:44
Rok 2011 Andrzej Chodanowski 2011-04-13 11:33:38
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP TETYŃ, GMINA KOZIELICE Andrzej Chodanowski 2011-04-12 08:38:24
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-04-11 09:06:04
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-04-08 10:16:34
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-04-08 10:15:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-04-08 10:13:04
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-04-08 10:12:58
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-04-08 10:12:57
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2011-04-08 10:11:54
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-04-07 14:20:13
Andrzej Chodanowski 2011-03-30 10:28:36
Wykaz sołtysów gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-03-30 10:24:33
Wykaz sołtysów gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2011-03-30 10:23:35
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-03-30 08:43:30
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-03-30 08:43:28
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-03-30 08:42:03
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice Andrzej Chodanowski 2011-03-30 08:23:23
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-03-25 13:31:13
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice. Andrzej Chodanowski 2011-03-25 13:27:03
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice Andrzej Chodanowski 2011-03-24 08:46:07
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice Andrzej Chodanowski 2011-03-24 08:45:42
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-03-23 11:36:59
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-03-22 10:40:31
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna Andrzej Chodanowski 2011-03-21 14:03:29
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice Andrzej Chodanowski 2011-03-21 13:24:51
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice Andrzej Chodanowski 2011-03-21 13:24:11
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice Andrzej Chodanowski 2011-03-21 13:23:48